Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Nyheiter

Faglærarsamtalar vg1

Vi ynskjer velkome til faglærarsamtalar våren 2015.

Det er sendt ut invitasjon til foreldre og føresette med aktuelle datoar og tidspunkt. Alle samtalar blir haldne på øvre bygg ved skulen.

Faglærarsamtalane startar kl 1700, og vi reknar med 15 minutt til kvart foreldrepar.  Det kan avtalast ny samtale om tida ikkje strekk til.

Foreldresamtalar er berre eitt av fleire alternativ for kontakt mellom heim og skule.  Vi oppmodar føresette om å ta kontakt med skulen så ofte de måtte føle behov for det.

Med vennleg helsing

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE

Les meir

Informasjonsmøte for foreldre og føresette for 10. klassingar

Vi ynskjer foreldre/føresette for 10. klassingar hjarteleg velkomne til

Informasjon om utdanningstilbod ved Volda vgs 

Torsdag 29. januar 2015 kl. 1900

Festsalen, øvre bygget (gymnasbygget)

10. klassingen er også velkomen til å vere med.

 

Rådgjevarane orienterer om vidaregåande opplæring med vekt på utdanningsprogramma ved skulen, mellom anna regionstilboda i Musikk, dans og drama og Medium og kommunikasjon. Etter orienteringa vert det høve til å oppsøke fagkoordinatorar på stands/eigne rom for meir utfyllande informasjon om fag og utdanningsprogram.

 

Vel møtt!

Les meir

God jul

Volda vidaregåande skule vil ynskje alle våre samarbeidspartnerar ei riktig god jule og eit godt nytt år.

Les meir

Volda Vgs inviterer til temakveld for føresette om førebygging av rusproblem for elevar ved skulen.

Målsetjing er å få spreidd informasjon og kunnskap om relevante sider ved temaet, og å styrke banda mellom elevar, føresette, skulen og hjelpeinstansane.

Les meir

Hospitering, informasjon til elevar i 10. klasse

Velkomen til hospitering ved Volda vidaregåande skule. Under finn de eit dokument med informasjon og plan for dagen.

Les meir

Nye syklar i kroppsøvingsfaget

Kroppsøving har no gjort innkjøp av 5 nye syklar med hjelmar og refleksvestar som kan nyttast av elevar som til dømes treng tilrettelegging i faget.

Les meir

Foresattepålogging i Skolearena

Under finn de eit sammendrag på korleis de registrer dykk og korleis de loggar inn i Skolearena som foresatt. m.m.

Les meir

Orienteringsmøte for føresette Vg2

Vi kallar med dette inn til orienteringsmøte for foreldre og føresette til elevar i Vg2

torsdag 11. september 2014 kl. 19.00 (til ca. 20.30)

i festsalen, øvre bygget

Les meir

Orienteringsmøte for føresette Vg1

Vi kallar med dette inn til orienteringsmøte for foreldre/føresette til vg1-elevar

onsdag 3. september 2014 kl. 19.00 (til ca. 20.30)

i festsalen, øvre bygget

Les meir

Informasjon om kartlegging av elevar på Vg1

Elevar som no har byrja i første klasse på Volda vidaregåande skule kjem til å verte kartlagd i lesing, rekning og engelsk i løpet av dei første vekene.

Les meir